Alla anställda som arbetar mer än en timme om dagen med bildskärmsarbete har rätt att få en synundersökning och vid behov även glasögon för bildskärmsarbete. Vanliga läsglasögon ersätts inte.

Ett nytt statligt ramavtal gällande glasögon (bildskärmsglasögon och skyddsglasögon) gäller från och med 1 april i år. Anställda som har behov av bildskärmsglasögon eller skyddsglasögon kan nu vända sig till vår nya leverantör, Specsavers, som även finns i Visby.

Mer information och nedladdning av rekvisitionsblankett - arbetsglasögon