Uppsala universitet har, inom ramen för Uppsala Klimatprotokoll, deltagit i projektet Klimateffektiv plastupphandling. Projektet, som nu avslutats efter cirka två år, har bland annat arbetat för att förändra upphandlingskriterier för att påverka leverantörer att utöka sitt utbud av återvunnen och förnybar plast.

– Det allra viktigaste som har hänt inom universitetet är att frågan om plastanvändningen har kommit upp på bordet, när projektet startade var det ingen fråga vi jobbade särskilt aktivt med. Målet med projektet var att ta fram upphandlingsverktyg för att kunna ställa miljö- och klimatkrav vid inköp av plastprodukter. Genom den samverkan som det här projektet inneburit, fick vi möjlighet att utveckla upphandlingsverktyg som vi själva inte hade resurser till. Upphandling är ett väldigt viktigt redskap för universitetet när det gäller att minska klimatpåverkan, säger miljöchef Karolina Kjellberg.

Universitetets miljöombud har hjälpt till med en kartläggning av plastanvändningen och det finns nu en ganska bra bild av hur det ser ut på universitetet, den mesta plasten finns inom den laborativa verksamheten. Att ha koll på plastförekomsten är en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

– Till exempel så används det idag cirka 12 000 riskavfallsbehållare av fossil plast per år som går direkt till förbränning. Vi har nu påbörjat dialog med en leverantör som håller på att utveckla riskavfallsbehållare i biobaserat material. Förhoppningsvis finns den nya produkten på marknaden till hösten, säger Karolina Kjellberg.

Flera campus har inte längre papperskorgar vid varje bord utan avfallet slängs i gemensamma källsorteringsbyråer, något som både sparar plastpåsar och ökar plastsorteringen. Lokalvården testar också soppåsar av återvunnen och förnybar plast.

– Vi har även fastställt miljömål för inköpsområdet som tydligt pekar ut plast som ett fokusområde i alla upphandlingar, både vad gäller plastprodukter och förpackningsmaterial i plast. Vi har varit med att ta fram en e-utbildning om plast och miljö- och klimatfrågor kopplade till plast, som snart kommer finnas tillgänglig för alla medarbetare, säger Karolina Kjellberg.

Plast är en viktig fråga att jobba med ur klimatperspektiv. I Uppsala bidrar plastavfallet, som hamnar i det brännbara avfallet och förbränns hos Vattenfall i Uppsala, med utsläpp av cirka 120 000 ton koldioxid per år. Det kan jämföras med personbilstrafiken i Uppsala som årligen släpper ut ungefär lika mycket.

– En kul grej som också hände under projektets gång var att ett alert miljöombud ifrågasatte planen att bygga ett cykelförråd i plastmaterial vid ett av våra campus, när universitetet samtidigt deltog i ett projekt för att minska klimatpåverkan från plastanvändning. Så planerna reviderades och förrådet ska nu byggas i trä och glas. Det går att ändra tankesätt, det är riktigt kul, säger Karolina Kjellberg.

Omdömet kring projektet vid slutseminariet är att detta är unikt i Sverige, projektet är i framkant när det gäller att minska plastens miljö- och klimatpåverkan. I projektet samarbetar Uppsala universitet med klimatprotokollsmedlemmarna Fresenius-Kabi, SLU, Region Uppsala, Uppsala pastorat, Uppsala kommun och Vattenfall Värme AB.