Nuvarande rektorsbeslut om fortsatt distansundervisning och hemarbete gäller till och med den 30 juni. Rektor planerar att fatta beslut den 18 maj om vad som gäller från och med 1 juli.

Universitetet följer myndigheternas föreskrifter utifrån läget i smittspridningen och avvaktar nya besked från regeringen. Regeringen och folkhälsomyndighetens nuvarande restriktioner gäller till och med den 17 maj.