Under den senaste tiden har säkerhetsläget för Sverige förändrats. Två svenskar föll offer för ett terrorattentat i Belgien, våldet i kriminella miljöer i Sverige har eskalerat och drabbat oskyldiga.

I det här läget har Uppsala universitet nära och löpande kontakt med regeringen och de ansvariga myndigheterna. Uppsala universitet följer rekommendationerna från regeringen och ansvariga myndigheter. Uppsala universitet har inte några andra rekommendationer än de som föreskrivs av regeringen och ansvariga myndigheter.

Uppsala universitet ber alla medarbetare och studenter att hålla sig uppdaterade och följa ansvariga myndigheters rekommendationer.

Utrikesdepartementets reserekommendationer

Inte minst är det viktigt att följa Utrikesdepartementets reserekommendationer som ändras löpande. Utrikesdepartementet ändrade till exempel sina reserekommendationer rörande Palestina och Israel den 8 oktober respektive den 17 oktober 2023. Läs alltid Utrikesdepartementets reserekommendationer inför att en resa planeras.

Utrikesdepartementet har även appen Resklar som du bör ladda ner till din mobiltelefon. Via appen kan du få pushnotiser utifrån den plats du befinner dig på.

Håll dig också uppdaterad om eventuella rekommendationer från ansvariga myndigheter i det land du planerar att eventuellt resa till.

Med anledning av terrorattentatet i Bryssel uppmanar Utrikesdepartementet också alla svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd.

Informera universitetet om tjänsteresor

Det är också viktigt att universitetet informeras om alla tjänsteresor. Det underlättar för att universitetet snabbt ska kunna hjälpa till om det eventuellt skulle hända något. Se checklistan i medarbetarportalen (länken kräver inlogg).

Desinformation

I somras uppmanade regeringen svenskar att vara vaksamma mot ryktesspridning och desinformation, att ta del av bekräftad information från myndigheter och att vara källkritisk innan man delar information på sociala medier.

Ta kontakt om du är orolig

Om du känner dig orolig kan det vara bra att prata med någon. Du kan alltid vända dig till din närmaste chef, du kan också vända dig till företagshälsan med dina frågor.