Universitetsledningens inriktning inför hösten har varit att universitetet i höst ska kunna öppna upp och återgå till ett normalläge där fakulteter och institutioner ansvarar för beslut om hur undervisningen ska bedrivas – utan restriktioner från rektor. Igår kom beskedet från regeringen att distansundervisningen för vuxna tas bort redan den 1 juni.

– Det är ett mycket glädjande besked, det är dags att välkomna våra studenter till campus. Pandemin har präglats av svåra planeringsförutsättningar, det är bra att vi får tydligare besked nu, säger rektor Anders Hagfeldt.

Från den 1 juni öppnas möjligheten att återgå till campusundervisning, men med hänsyn till rådande smittläge och de allmänna restriktionerna. Förhoppningen är att undervisningen från höstterminen kan återgå till mer av det läge som rådde före Coronapandemin.

– Idag är det promotion, men på måndag morgon har jag kallat till möte för att diskutera beslut som behöver tas med anledning av detta. Återgången bör planeras ute på fakulteterna.

Universitetsledning och ledningsrådet är sedan tidigare eniga om att det är bäst för studenterna, lärarna och för utbildningskvaliteten att så snart som möjligt släppa restriktionerna och fokusera på att skapa den allra bästa undervisningen utan tvingande form. Mötet mellan lärare och studenter och det fördjupande samtalet är viktiga. Att ses på plats ger också stort mervärde för studenterna, utöver själva undervisningen. Att studera vid Uppsala universitet inkluderar att uppleva miljön, nationslivet, staden och universitetets hela bredd och kulturella utbud.

Vad händer om smittspridningen ökar igen?
– Skulle det bli ökad smittspridning och ytterligare restriktioner är det möjligt att digitalisera, det har vi visat tidigare och vi har lärt oss mer på vägen. Men planeringen framåt behöver vara inriktad på bästa möjliga undervisning för studenterna på Uppsala universitet, utan restriktioner.

Vad betyder återgång på ordnat sätt?
– Vi ska diskutera detaljerna kring detta på måndag, men det största ansvaret kommer att ligga på fakulteterna. Men behöver det prioriteras ser vi det som allra viktigast att förstaårsstudenter och studenter som ännu inte fått någon campusundervisning får komma först.

Alla studenter kommer inte att vara vaccinerade till terminsstart, kan vi då begära att de deltar i campusundervisning i stora grupper?
– Om Folkhälsomyndigheten bedömer att restriktionerna kan tas bort följer vi det och litar på det. De allra flesta vuxna kommer enligt den nationella planen att vara vaccinerade vid terminsstart, vilket minskar risken för smittspridning. Vi har levt med Corona länge och behöver alla börja återgå till ett mer vanligt liv igen, med arbete och undervisning på plats.

Kommer det att finnas möjlighet att frångå det som står i kursplaner vad gäller campus eller digitalt? Vissa har redan fattat lokala beslut om digitalt, måste de riva upp sina beslut?
– Siktet ska vara inställt på att öppna för campusundervisning under hösten, men med korta planeringsförutsättningar har vi förståelse för att fakulteter/institutioner behöver ta lokala och praktiska beslut. Bäst kunskap om lokala förutsättningar finns ju ute i verksamheten. Däremot vet vi ännu inte hur myndigheterna ställer sig till eventuella avsteg från kursplaner i höst.

Det gjordes också lättnader i restriktionerna för allmänna sammankomster, att fler får samlas vid offentliga tillställningar, vad betyder det för Uppsala universitet?
– Vi ska titta även på detta nästa vecka, men det handlar om sådant som lättnader för publika evenemang av olika slag, exempelvis disputationer. Istället för åtta kan man från tisdag samla 50 personer inomhus om det finns anvisade sittplatser.