SASUF (South Africa – Sweden University Forum), ett partnerskap mellan 36 svenska och sydafrikanska universitet, syftar till att stärka samarbetet mellan länderna kring forskning, utbildning och innovation. Till den andra forsknings- och innovationsveckan i Stellenbosch 6-10 maj samlas cirka 500 forskare, beslutsfattare och representanter för forskningsråd och näringsliv för att bygga fruktbara internationella samarbeten kring Agenda 2030-utmaningarna. Det är mer än dubbelt så många deltagare som förra året.

-    Det är uppenbart att det finns en ömsesidig stark vilja bland forskare och universitet i våra båda länder att samarbeta tvärvetenskapligt och gränsöverskridande kring hållbarhetsmålen. Det här projektet har fått stor uppmärksamhet och många vill delta, det har växt nästan explosionsartat, säger rektor Eva Åkesson, som tog initiativet till projektet efter en rektorsresa i Sydafrika för några år sedan.

Från Uppsala åker en delegation med projektledning, rektor och en grupp forskare. Efter förra årets möte erbjöds en möjlighet för forskare att söka medel för att vidareutveckla och förverkliga tvärvetenskapliga forskningssamarbeten. En av dessa var Uppsalaforskaren Lena Zander, professor i internationellt företagande vid företagsekonomiska institutionen, som forskar på ledarskap och utveckling av multikulturella  organisationer.

-    Jag hade sedan tidigare ett intresse för Afrika och detta initiativ ger väldigt bra förutsättningar att inleda intressanta forskningssamarbeten. Man behöver träffas när något ska startas upp. Veckan erbjöd utöver huvudprogrammet även satelllitevent på flera olika platser så möjligheterna till intressanta möten var många, säger hon.

Hon deltog förra året i temat som handlade om samhällets utveckling och det visade sig snart att hon delade intressen för pedagogik och samhällsförändring med en grupp forskare från svenska och sydafrikanska universitet. De gör nu en inledande explorativ studie över hur skolan kan medverka till att stimulera ungas samhällsengagemang och planerar att ha en första rapport färdig till det tredje mötet, som hålls i Uppsala i maj 2020. Gruppen håller kontakt virtuellt, men kommer nu att ses för att diskutera preliminära data. Att undersöka likheter och skillnader mellan länder och mellan olika platser i samma länder är viktigt, menar Lena Zander. Det ger en förståelse för det lokala och det globala.

-    Det finns både överraskande likheter och distinkta skillnader. De historiska förutsättningarna är olika, det är viktigt att se vad som rör sig i skolungdomarnas tankar och få en förståelse för  på vilket sätt samhället de befinner sig i påverkar dem.

Mer information om Sasuf.

Veckans program.

Anneli Waara