News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Category

  • All (13)
  • Friskvård (1)
  • Kompetensutveckling (3)
  • University News (13)

Central News List Portlet

News and updates for employees

Fri Oct 27 09:52:00 CEST 2017

Rätt ordval i utvärderingen påverkade resultatet

Identifiera en specifik kvalitetsaspekt och framhåll den ihärdigt i er självvärdering (narrative statement). Det kan nämligen ge bra utdelning när lärosätets undervisning utvärderas.

Universitetsnyheter

Tue Oct 24 16:32:00 CEST 2017

Kommentar om pressmeddelande

Kommentar angående kritik mot pressmeddelande utskickat den 27 september

Universitetsnyheter

Tue Oct 24 13:47:00 CEST 2017

Ny lärplattform upphandlad

Universitets upphandling av en ny lärplattform (Learning Management System, LMS) är nyligen avslutad och systemet Blackboard vann upphandlingen.

Universitetsnyheter

Tue Oct 24 11:08:00 CEST 2017

Universitetet avstyrker regeringens förslag på ändring i högskolelagen

Uppsala universitet avstyrker regeringens förslag på ändring i högskolelagen gällande remissen "Brett deltagande i högskoleutbildning", som man anser vara ogenomtänkt och otillräckligt utrett.

Universitetsnyheter

Mon Oct 23 10:03:00 CEST 2017

Anmäl dig till konferens om utbildningsutvärderingar!

Uppsala universitets första konferens om utbildningsutvärderingar kommer att hållas den 8 december, där du får ta del av resultat och erfarenheter från universitetets egna utvärderingar.

Universitetsnyheter Kompetensutveckling

Wed Oct 18 11:26:00 CEST 2017

Processen att utse prorektor går vidare

Efter att konsistoriet fattat beslut om att till regeringen förorda att Eva Åkesson som rektor för ytterligare en treårsperiod fortsätter arbetet med att utse prorektor enligt fastställd process.

Universitetsnyheter

Tue Oct 17 13:40:00 CEST 2017

Dags att anmäla sig till Vintercyklisten

Nu är det hög tid att anmäla intresse för att delta i Vintercyklisten - en utmaning i samarbete med Uppsala kommun. Alla deltagare förbinder sig att cykla en viss sträcka varje dag och får i gengäld en vinterutrustning till cykeln.

Universitetsnyheter Friskvård

Mon Oct 16 14:35:00 CEST 2017

Skapandet av ett Science Center ska utredas

Rektor har fattat beslut om att tillsätta en utredning för att undersöka möjligheterna att skapa ett Science Center i Uppsala. I utredningsdirektivet anges bland annat att kvarteret Ubbo i så fall kan vara en utgångspunkt för lokaliseringen.

Universitetsnyheter

Fri Oct 13 11:24:00 CEST 2017

Uppsala universitet fick gott betyg i utredning om hållbarhetsarbete

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har utvärderat högskolornas och universitetens arbete med hållbar utveckling. Resultatet visar att endast en fjärdedel av lärosätena, dit Uppsala universitet hör, når upp till de kriterier som satts upp.

Universitetsnyheter

Fri Oct 13 09:56:00 CEST 2017

Välkommen till kurs i mänskliga rättigheter

Uppsala universitet erbjuder kostnadfria utbildningar i mänskliga rättigheter till alla intresserade medarbetare.

Universitetsnyheter Kompetensutveckling

Thu Oct 05 18:36:00 CEST 2017

Konsistoriet föreslår förnyat mandat för rektor

Konsistoriet beslutade enhälligt vid dagens möte att följa rekryteringsgruppen och hörandeförsamlingens rekommendation att föreslå för regeringen att nuvarande rektor Eva Åkesson får ett förnyat mandat som rektor.

Universitetsnyheter

Thu Oct 05 13:20:00 CEST 2017

Lär dig mer om informationssäkerhet!

Under senare tid har det varit många händelser kopplade till informationssäkerhet. Anmäl dig därför till utbildning i säker informationshantering.

Universitetsnyheter Kompetensutveckling

Mon Oct 02 12:01:00 CEST 2017

Språkvetare vann Forskar Grand Prix

Vinnare av Uppsalas Forskar Grand Prix heter Carina Jahani, professor i iranistik vid institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. Hennes mål är att skapa ett standardskriftspråk för balochiska som talas av mer än tio miljoner människor.

Universitetsnyheter

<
>