News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Category

  • All (14)
  • University News (14)

Central News List Portlet

News and updates for employees

Mon Mar 31 00:00:00 CEST 2014

Ny vicerektor på förslag

Elektorsförsamlingen beslutade 28 mars att föreslå Jörgen Hermansson till ny vicerektor och Anna Singer till ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet för samhällsvetenskap och humaniora. Förslaget från elektorsförsamlingen lämnas till rektor som tar beslut i frågan.

Universitetsnyheter

Sun Mar 30 00:00:00 CET 2014

Universitetsbibliotekets nya webbplats

Universitetsbiblioteket lanserade sin nya webbplats den 26 mars. Nu använder biblioteket samma webbverktyg som resten av universitetet, och har också samma utseende som universitetets centrala webbsidor. Webbadressen, www.ub.uu.se , är densamma som tidigare, men det betyder att länkar...

Universitetsnyheter

Thu Mar 27 00:00:00 CET 2014

Mångmiljonanslag till avancerad avbildningsutrustning

Uppsala universitet har fått cirka 28 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till avancerad avbildningsutrustning. Tillsammans med redan befintlig medicinsk teknik kommer den att skapa en helt unik nationell forskningsresurs.

Universitetsnyheter

Thu Mar 27 00:00:00 CET 2014

Storsatsar på matematikforskning

Två etablerade matematikforskare vid Uppsala universitet får medel till en postdoktoral tjänst för forskare från utlandet och en utländsk gästprofessor kommer hit. Det är första steget på den stora satsning på matematikforskning som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Kungl Vetenskapsakademien har inlett.

Universitetsnyheter

Tue Mar 25 00:00:00 CET 2014

Hearing för val av ny vicerektor

Arbetet med att ta fram kandidater till områdes- och fakultetsnämnderna, samt till vicerektorsposterna pågår för fullt. Idag hålls till en hearing med två kandidater till vicerektorsposten vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Universitetsnyheter

Wed Mar 19 00:00:00 CET 2014

Många vill plugga i sommar

Det är många som vill ägna sig åt studier i sommar. 11 000 personer har sökt kurs vid Uppsala universitet till sommaren 2014. Det är en ökning med nästan 90 procent från förra året.

Universitetsnyheter

Wed Mar 19 00:00:00 CET 2014

Intensiva mötesdagar för ledningen

Det nya ledningsrådet, med tre tillförordnade vicerektorer på plats, har nu haft sina två första möten. Några aktuella ärenden är budgetdialogen med departementet, arbetet med verksamhetsplanen samt frågan om medfinansiering av prioriterade forskningsprojekt.

Universitetsnyheter

Tue Mar 18 00:00:00 CET 2014

Pengar att söka för samverkansprojekt

Uppsala universitet lanserar nu en ny finansieringsform för konkreta samverkansprojekt. Syftet är att stimulera och underlätta samverkan mellan akademi, näringsliv och andra sektorer i samhället.

Universitetsnyheter

Thu Mar 13 00:00:00 CET 2014

Tre rådsprofessorer till universitetet

Hatten av för materialfysikern Olle Eriksson, genomforskaren Kerstin Lindblad-Toh och evolutionsbiologen Hans Ellegren. Av totalt nio beviljade bidrag gick tre rådsprofessorer till Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

Wed Mar 12 00:00:00 CET 2014

Sök pengar för pedagogisk utveckling

En halv miljon kronor finns att söka för pedagogiskt utvecklingsarbete inom universitetet - men bara fram till den 18 mars!

Universitetsnyheter

Mon Mar 10 00:00:00 CET 2014

Nya t f vicerektorer för teknik och naturvetenskap

Nu är det klart vilka som kommer att leda vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap fram till sommaren, när de ordinarie vicerektorsval bli klart.

Universitetsnyheter

Fri Mar 07 00:00:00 CET 2014

Temporary vice-rectors appointed for two disciplinary domains

It has now been decided who will lead and represent the disciplinary domains of medicine and pharmacy, and humanities and social sciences, until the ongoing regular elections have been completed this summer.

Universitetsnyheter

Thu Mar 06 00:00:00 CET 2014

Swedish universities slide in reputation ranking

Yesterday, Times Higher Education released the results of the World Reputation Rankings 2014. This year Uppsala University and Lund University have ended up below the top 100 list, together with several other Nordic universities.

Universitetsnyheter

Sat Mar 01 00:00:00 CET 2014

For a sustainable university

Contributing to a better world. This is one of Uppsala University’s strategic goals. In keeping with this, a programme for sustainable development is to be established. But before the programme is launched, the project group wants to know what issues you think the programme should raise and what an accompanying action plan should contain.

Universitetsnyheter

<
>