En del av dagen ägnas till att skapa förståelse för Uppsala universitets särprägel samt att informera om vad det innebär att ha universitetet som arbetsplats. En förhoppning är att dagen inte bara ska vara informationsrik och intressant utan även social och trevlig för dig som är ny.

Innehåll:
Universitetsledningen hälsar välkommen
Uppsala universitets verksamhet och organisation
Vad kännetecknar Uppsala universitet?
Att arbeta i statlig verksamhet – vad innebär det?
Guidad tur av Universitetshuset

Anmäl dig till introduktionsdagen senast 13 november 2019