– En samverkansledare arbetar med förutsättningar för att samverkan med externa aktörer ska kunna uppstå. Vi arbetar både inspirerande, stödjande och i viss mån pådrivande. Vi hjälper och stödjer forskare, kommer med förslag och idéer men forskaren beslutar förstås.

Vad betyder samverkan i det här fallet?
– För oss på UU Innovation står samverkan för ömsesidig nytta, där båda parterna bidrar till och skördar frukterna av samarbetet.

Varför är det här viktigt?
– Det är förstås alltid bra när forskningen kommer till nytta på olika sätt och samverkan kan i sin tur ge upphov till ny forskning. Men en annan faktor är att forskningsfinansiärerna i ökande grad utvärderar forskningsansökningar delvis utifrån samhällsrelevans.

Varför ska forskare kontakta dig?
– Vi kan hjälpa forskare att starta eller utveckla samarbeten med externa aktörer. Vi har ett stort kontaktnät med externa aktörer och har genom åren lärt oss flera olika metoder för att bygga upp ett långsiktigt samarbete. Om man funderar på att starta företag eller har frågor kring immaterialrätt eller patent har vi förstås också bra kompetens inom det.

Får ni frågor från externa aktörer om samarbeten?
– Ja, absolut. Vi får ofta förfrågningar utifrån och då tar vi i vår tur kontakt med relevanta forskare.

Finns det samverkansmedel att söka från er?
– Ja, vi har olika former både för samarbetsprojekt och affärsutveckling. Från enkla samverkanscheckar inom humaniora och samhällsvetenskap för att utveckla en första tanke till större projekt inom ett etablerat samarbete.

Vad pågår just nu?
– Nu under våren åker vi runt till ett tiotal institutioner inom humaniora och samhällsvetenskap och presenterar oss och vad vi kan hjälpa till med. Institutioner och enskilda forskare eller forskargrupper är välkomna att kontakta oss så kan vi komma och presentera oss eller diskutera hur vi kan hjälpa till i konkreta projekt.

 

Läs mer