Det finns naturligtvis många fördelar med molntjänster, som numera nästan alltid är basen för marknadens kommersiella IT-tjänster. Exempel på externa molntjänster är Google Drive, Dropbox, LinkedIn, m.fl.

En molntjänst erbjuder IT-tjänster baserade på behandling eller lagring av data hos en extern part, tillgängliga över internet. I praktiken rör det sig dock om utlämnande av handlingar till extern leverantör, varsomhelst i världen, som omfattas av andra lagar än i Sverige, vilket då betyder att man samtidigt tappar kontrollen över sina data.

Kritiken av externa molntjänster inom offentlig sektor handlar om just detta; motsatsförhållandet mellan vad tekniken och juridiken tillåter.

Läs mer om vad som gäller för användning av externa molntjänster vid Uppsala universitet.