Remissvaret har utarbetats efter inhämtande av synpunkter från de tre vetenskapsområdena, universitetsförvaltningen, UU Innovation och kårsamverkan. Betänkandet har även varit uppe för intern diskussion vid många tillfällen bland annat vid ett rektorsseminarium öppet för universitetets alla anställda, på Akademiska senaten och vid prefekt- och dekanmöten.

Uppsala universitets yttrande på utredningen "En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan" (PDF)