Studenthälsan erbjuder studenterna förebyggande hälsovård, på mottagningen finns expertkompetens med lång erfarenhet av att hantera vanliga problem som kan uppstå i studenters vardag, t.ex. studiestress, tentaångest, sömnproblem, uppskjutandeproblematik mm. Här kan studenter få stöd av kuratorer, psykologer och läkare. Förutom individuella stödsamtal anordnas även kurser och workshopar.

I samband med terminsstarten kan institutionerna få hjälp med att sprida information om detta stöd. Det är bäst att informera de nya studenterna vid terminsstart eftersom man får bäst respons då. Välj ett tillfälle när så många studenter som möjligt närvarar - informationen tar max 10 minuter.

Studenthälsan informerar även internationella studenter på engelska och berättar om det förebyggande arbetet.

Boka tid för information om studentstödet via mejl: receptionen@sh.uu.se

Vänligen inkom med bokningsförfrågan senast 20 juni eller minst 14 dagar före det önskade informationstillfället.