Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (på engelska GDPR) i kraft. Den ställer stora krav på ansvar, struktur, hantering och lagring av personuppgifter. För de flesta organisationer innebär det ett omfattande och komplext arbete att förbereda sig inför. Hur ska arbetet prioriteras och planeras för att lyckas? Vilka är de största utmaningarna och hur hanterar man dessa på bästa sätt?

Det blir tre informationstillfällen med avslutande frågestund där föreläsare ger en sammanfattning av vad den nya dataskyddsförordningen innebär för Uppsala universitet. 

Föreläsare: dataskyddsjurist Susanne Svanholm och informationssäkerhetsexpert Nils Daniels.

Datum:

  • Onsdag 28 mars, kl. 13.15- 15.00, Gunnar Johanssonsalen, Blåsenhus
  • Onsdag 18 april, kl. 10.15 – 12.00, Betty Petterssonsalen, Blåsenhus
  • Onsdag 16 maj, kl. 13.15 – 15.00, Gunnar Johanssonsalen, Blåsenhus 

 

Anmälan till information om nya dataskyddsförordningen

Mer information om den nya dataskyddsförordningen