Preliminär dagordning på konsistoriet den 21 september 2022:

  • Rektors promemoria (information, diskussion). Föredragande: Anders Hagfeldt.
  • Ranking (information, diskussion). Föredragande: Emma Östlund.
  • Konsistoriets svar på frågor från Riksrevisionen (beslut). Föredragande: ordförande.
  • Strategisk kompetensförsörjning (information). Föredragande: Caroline Sjöberg.
  • Ledamot i revisionsutskottet (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg.
  • Björkénska priset (beslut). Föredragande: Anna Qvarnström.
  • Presentation: rektorsrådet för god forskningssed (information). Föredragande: Stefan Eriksson.
  • Meddelanden (information).