Det anser företrädare för regeringsuppdraget Ulf-avtal i en debattartikel på webben, undertecknad av Elisabet Nihlfors vid Uppsala universitet och tre andra företrädare för den nationella samordningsgruppen (Karlstads universitet, Umeå universitet resp. Göteborgs universitet).

Försöksverksamheten Ulf (utveckling, lärande, forskning) arbetar med att få till långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan lärosäten, huvudmän och skolor.

Läs debattartikeln