Vi hanterar alltmer information via digitala medier och internet – och vi är mer eller mindre ständigt uppkopplade.
Ulrika Sundling är informationssäkerhetssamordnare vid säkerhetsavdelningen. I denna fyra minuter långa video ger hon råd om vad man ska tänka på för att skydda sin information.

Vill du veta mer? Anmäl dig till en kurs i övergripande informationssäkerhet, som anordnas av säkerhetsavdelningen i vår och i höst.