Vad var det för praktiska moment?
– Det var en kombination av muntligt resonemang och praktiska moment där studenten i vanliga fall visar handgrepp och praktiska metoder på en annan student som får agera patient.

När började ni planera för examination via zoom?
– Vi hade ett par dagar på oss för att göra om planerna. Vi var precis klara med undervisningen av de praktiska momenten när beslutet om distansundervisning kom och studenterna var mitt i tentaläsning. Först fick vi göra om en salstenta till en hemtenta och eftersom det fungerade bra ville jag försöka genomföra även den muntliga och praktiska examinationen.

Varför var det viktigt, det blev väl ganska stressigt?
– Ja, det var svårt att hinna med allt praktiskt, både de avgörande besluten och de många små detaljerna. Men jag tror det är viktigt att utmana sig själv så vi inte sparar moment till framtiden. Vi har en höst vi ska orka med också och studenterna behöver sina poäng och för dem blir det ju en antiklimax att inte få gå upp och tentera när de förberett sig. Vi måste försöka - inom rimlighetens gränser - att göra klart alla kursmoment. Jag är glad att det gick att genomföra och att vi uppnådde kursmålen så att studenterna får den utbildning de behöver.

Hur stora blev skillnaderna jämfört med en vanlig examination?
– Studenterna fick visa och berätta på sig själva istället för på en låtsaspatient. Vi hade också anpassat frågorna så att vi fokuserade på behandlingar av armar, nacke och huvud eftersom det är enklast att visa via datorns kamera. Men jag missade i några frågor så studenterna fick flytta runt datorn och visa hur de skulle behandla benen. Men det var inga problem för studenterna att visa och förklara och för oss lärare var det inga problem att vara säker på vår bedömning.

– Vi gjorde också som vanligt med flera parallella examinationer via zoom med olika lärare där studenterna får samma frågor. Sedan får de kommande studenterna andra frågor så inga studenter kan tipsa någon annan om frågorna.

Hur gick det?
– Studenterna tyckte det gick bra utifrån förutsättningarna men de var minst lika nervösa som vanligt. Och vi lärare tycker också att det gick väldigt bra utifrån omständigheterna.

Har du några tips och råd till andra?
– Jag är otroligt glad att jag hade ett möte via zoom med studenterna innan. Då berättade jag hur vi tänkt att lägga upp examinationen och att vår ambition var att göra examinationen via zoom så identisk som möjligt med den vanliga. Studenterna föreslog att de skulle visa miljön runt datorn så att vi kunde se att det inte fanns fusklappar och att de tydligt lade ifrån sig mobilen så att vi minimerar risken för fusk. Vi diskuterade också om studenterna fick ha en person att visa på men bestämde att det kunde bli orättvist om några inte har den möjligheten. Det var också bra att ha lite mer tid än vanligt, det behövdes någon gång när uppkopplingen svajade. Men det kändes också bra att ha en inledning och avrundning efter examination eftersom det var en ganska ovanlig situation.

– Jag kan rekommendera den här typen av examination bland annat för muntlig och praktisk, individuell examination. I framtiden kan jag tänka mig att ha examination över zoom med muntliga omtentor för några studenter. Men de praktiska momenten är en utmaning. Det gick den här gången men praktiska moment som kräver mer detaljerad kontroll blir svårt.