Medel för en rad tidigare aviserade reformer är inte inkluderade i budgetpropositionen. Detta för att lämna utrymme för politiska reformer för den nya regeringen när den kommer på plats. Konsekvensen av en övergångsbudget blir att flera samhällssektorer får vänta på exakta besked.

För Uppsala universitets del betyder det inledningsvis 20 miljoner kronor mindre för forskning och 20 miljoner mindre för utbildning än väntat. Detta beror framför allt på att medlen för forskningspropositionen och riktade utbildningssatsningar ännu inte är inlagda.

– Att allt inte finns med i denna budget är inget konstigt. Vi är inte oroliga utan jobbar på enligt den budget för 2019 som konsistoriet beslutade om i juni. Vi vet att det finns en bred samsyn i partierna om förstärkning av basanslag och riktade utbildningssatsningar, men vi förväntar oss att detaljerna kring detta kommer i ett senare skede av nästa regering, säger rektor Eva Åkesson.

Anneli Waara