Upphandlingsprocessen står stilla eftersom en leverantör begärt prövningstillstånd i kammarrätten. Mer information kommer så snart besked om prövningstillståndet har kommit.

Upphandlingsenheten