Genom utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt 2019 uppmärksammar UU Innovation lovande innovationsprojekt av och med forskare och studenter vid Uppsala universitet. Utmärkelsen delas ut till projekt inriktade på samhällsnytta och samverkan eller som har kommersiellt fokus.

Projekten har fått stöd av UU Innovation och har lyckats attrahera extern finansiering, vilket ytterligare har stärkt utvecklingsmöjligheterna.

Femton olika projekt tilldelas Attraktivt innovationsprojekt 2019.