Det menar Felix Ho, lärare i kemi vid Ångströmlaboratoriet och inspiratör när det gäller onlineundervisning. Han är den första av flera lärare som delar med sig av tips för att skapa bra undervisning online, i en serie av korta videofilmer som presenteras på medarbetarportalen.