This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Film- och nyhetskanaler inom universitetet

Personaltidningen Universen - senaste nummer, arkiv, utgivningsplan.

Redaktion medarbetarportalen- huvudredaktion för administrativt innehåll och interna nyheter i medarbetarportalen samt det interna kalendariet (MP).

UU Play - universitetets egen filmkanal.

Om UU i media - externa artiklar om Uppsala universitet.