PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

External Calendar Detail Portlet

Interested in staff mobility?
The Erasmus programme offers teachers and administrative staff several different scholarships for teaching or training. Do you want to find out more?
Föreställningar om och attityder till ”svenska med något utländskt”
Nyare former av språklig variation väcker ofta starka reaktioner. Hur ser s.k. grindvakter (bl.a. rekryterare och arbetsförmedlare) på olika sorters ”svenska med något utländskt”? Hur bedömer de språket – och dess talare?
Senapstillverkning på Medicinhistoriska museet
På tisdagar kan du prova på att göra egen julsenap enligt gammalt recept i museets apotek. Att göra senap är inte svårt men kräver visst handlag och noggrannhet med proportionerna. Mätning och vägning gör du på apoteksvågar under handledning av apotekare. Tisdagar 13-17. Drop-in, sista start 16.30. Viss väntetid kan förekomma. Kostnad: 50 kr/burk. Fri entré till museet.
TouchCast – shoot, edit & share
TouchCast is a videoprogram for Ipad and Iphone that enables you to shoot, edit and share films and videos. Use the program with green screen, insert power point presentations, maps or webpages and create interactive presentations. At the workshop we will go over the basics of the program and try out recording with green screen and editing in the program.
Introduktion till Zotero
I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.
Grants Day
Välkommen till Grants Day, en informationsdag om forskningsfinansiering. Programmet riktar sig till forskare i olika steg av karriären, från doktorander till professorer.
Digital Humanities methods for the literary scholar and visual culture computation
Lecture with Peter Leonard, Director of Yale University Library Digital Humanities Lab.
Torsdagsseminarium
Representing the past of the South Sámi and Norse in a borderland
Interested in staff mobility?
The Erasmus programme offers teachers and administrative staff several different scholarships for teaching or training. Do you want to find out more?
Blended learning: om att få bort e- ur e-lärande
Mats Cullhed från Enheten för universitetspedagogik berättar om hur kurser kan utvecklas mot blended learning. Evenemanget är riktat till dig som är lärare på universitetet.
Senapstillverkning på Medicinhistoriska museet
På tisdagar kan du prova på att göra egen julsenap enligt gammalt recept i museets apotek. Att göra senap är inte svårt men kräver visst handlag och noggrannhet med proportionerna. Mätning och vägning gör du på apoteksvågar under handledning av apotekare. Tisdagar 13-17 till och med den 19 dec. Drop-in, sista start 16.30. Viss väntetid kan förekomma. Kostnad: 50 kr/burk. Fri entré till museet.
Siffrornas väg från akademi och teori till praktik
Johan Bring från Statisticon berättar om livet som statistikkonsult. Föredraget ger en bild av hur arbete med statistik kan te sig utanför universitetet.
Zotero advanced
This workshop will include hands-on exercises and is aimed at those who have taken the introductory course and/or are already using Zotero. This course is free of charge and open to students, researchers and employees at Uppsala University. It will cover tips and tricks on how to get the most out of Zotero when adding references and searching your collection.
En kvart över med Andreas Korn: The Galaxy in 3D with Gaia Sky
Welcome to a lecture in Uppsala University Library's series "En kvart över". Listen to Andreas Korn, senior lecturer at the Dept. of Physics and Astronomy, when he demonstrates Gaia Sky at Ångström Visualisation Lab.
#MeToo - Sexuella trakasserier och härskartekniker i akademisk miljö
Med anledning av den uppmärksammade sociala medierkampanjen #MeToo bjuder Rådet för lika villkor vid Uppsala universitet in medarbetare och studenter till en föreläsning om sexuella övergrepp och trakasserier i akademin med Anneli Häyrén.
Utbildning i Uppdok, utdata och rapportering, grund och avancerad nivå
Uppdokenheten erbjuder utbildning i Uppdok flera gånger per termin. För att delta i utbildningen måste du först ansöka om behörighet i Uppdok.
Fira med UU Innovation i Humanistiska teatern
UU Innovation firar 10 år och inbjuder till en eftermiddag med intressanta gäster och inspirerande samtal där nyttiggörande och samverkan för innovation står i fokus. Anmäl närvaro senast 20 november!
Senapstillverkning på Medicinhistoriska museet
På tisdagar kan du prova på att göra egen julsenap enligt gammalt recept i museets apotek. Att göra senap är inte svårt men kräver visst handlag och noggrannhet med proportionerna. Mätning och vägning gör du på apoteksvågar under handledning av apotekare. Tisdagar 13-17 till och med den 19 dec. Drop-in, sista start 16.30. Viss väntetid kan förekomma. Kostnad: 50 kr/burk. Fri entré till museet.
Utbildning i Uppdok, forskarnivå
Utbildning i Uppdok, forskarnivå. Utdata och rapportering – forskarnivå.
Konferens om utbildningsutvärderingar vid UU
Onsdag 15 november är sista dagen att anmäla sig till universitetets första konferens om utbildningsutvärderingar. Missa inte din chans att delta!
Introduction to Zotero
In the introductory course we will help you get started, install the software and create an account. You will learn how to create a reference library, save references to Zotero from article databases, library catalogues and web pages, add PDF files to your Zotero library, and how to insert citations and create reference lists in your document.
Den mångfacetterade verkligheten och behovet att förenkla
Anna Carlsund och Mats Forsberg från Statisticon berättar om tillämpning av datorintensiva metoder för att ge en bild av hur livet ser ut i Sveriges 290 kommuner. Föredraget riktar sig främst till dig som är forskare och vill få inblick i nya statistikverktyg- och metoder.
Open access – true or false?
Publishing works and research data open access in order to share results and cooperate with colleagues throughout the world is becoming the new norm in scholarly publishing.
Senapstillverkning på Medicinhistoriska museet
På tisdagar kan du prova på att göra egen julsenap enligt gammalt recept i museets apotek. Att göra senap är inte svårt men kräver visst handlag och noggrannhet med proportionerna. Mätning och vägning gör du på apoteksvågar under handledning av apotekare. Tisdagar 13-17 till och med den 19 dec. Drop-in, sista start 16.30. Viss väntetid kan förekomma. Kostnad: 50 kr/burk. Fri entré till museet.
Forskarna på slottet
Välkommen till Uppsala slott för att under en eftermiddag ta del av tre föreläsningar på temat besöksnäring. Vänligen anmäl deltagande senast den 5 december 2017 (via länk nedan).
Afrikansk filmklubb: Medan vi lever
Visning av filmen Medan vi lever av Dani Kouyaté. Samtal med regissören efter filmen.
En kvart över med Johan Svedjedal: ” Den nya dagen gryr - Karin Boyes författarliv”
Välkommen till en föreläsning inom Uppsala universitetsbiblioteks serie En kvart över. Den här gången med Johan Svedjedal från litteraturvetenskapliga institutionen.
Introduction to EndNote
You will learn how to create a reference library, import reference-data from library catalogues and article databases into EndNote, collect and save PDF-files in your EndNote library, insert citations into a Word-document and create reference lists according to the reference style of choice.
Senapstillverkning på Medicinhistoriska museet
Nu är sista tillfället för i år att tillverka julsenap enligt gammalt recept i museets apotek. Att göra senap är inte svårt men kräver visst handlag och noggrannhet med proportionerna. Mätning och vägning gör du på apoteksvågar under handledning av apotekare. Tisdagar 13-17. Drop-in, sista start 16.30. Viss väntetid kan förekomma. Kostnad: 50 kr/burk. Fri entré till museet.
Doktorspromotion
Introduction to Zotero
In the introductory course we will help you get started, install the software and create an account. You will learn how to create a reference library, save references to Zotero from article databases, library catalogues and web pages, add PDF files to your Zotero library, and how to insert citations and create reference lists in your document.
Introduction to EndNote
in your EndNote library, insert citations into a Word-document and create reference lists according to the reference style of choice.
Introduction to Zotero
In the introductory course we will help you get started, install the software and create an account. You will learn how to create a reference library, save references to Zotero from article databases, library catalogues and web pages, add PDF files to your Zotero library, and how to insert citations and create reference lists in your document.
EndNote Advanced Workshop
This workshop will include hands-on exercises and is aimed at those who have taken the introductory course and/or are already using EndNote Desktop.
Introduction to Zotero
In the introductory course we will help you get started, install the software and create an account. You will learn how to create a reference library, save references to Zotero from article databases, library catalogues and web pages, add PDF files to your Zotero library, and how to insert citations and create reference lists in your document.
Introduction to EndNote
You will learn how to create a reference library, import reference-data from library catalogues and article databases into EndNote, collect and save PDF-files in your EndNote library, insert citations into a Word-document and create reference lists according to the reference style of choice.
Introduction to Zotero
In the introductory course we will help you get started, install the software and create an account. You will learn how to create a reference library, save references to Zotero from article databases, library catalogues and web pages, add PDF files to your Zotero library, and how to insert citations and create reference lists in your document.
Introduction to EndNote
You will learn how to create a reference library, import reference-data from library catalogues and article databases into EndNote, collect and save PDF-files in your EndNote library, insert citations into a Word-document and create reference lists according to the reference style of choice.