Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

En Doktorandplats inom kemi med inriktning mot molekylär synteskemi

Publicerad: : 2018-01-02

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi – Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav cirka 200 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå. Årlig omsättning är nästan 200 miljoner kronor. För mer information besök vår hemsida.

Om Programmet: Doktoranden kommer att ingå i gruppen för Molekylär Synteskemi inom forskningsprogrammet Molekylär biomimetik. Programmet har högt internationellt anseende och arbetsplatsen är det moderna Ångströmslaboratoriet. Forskningsprogrammet omfattar ett brett spektrum av ämnen, som sträcker sig från biokemi, biofysik och molekylärbiologi till organisk/oorganisk kemi. Forskningen karakteriseras av kraftfulla tvärvetenskapliga samarbeten.

Forskningsområde: Syntetisk molekylär organisk/oorganisk kemi, koordinationskemi, spektroskopi, elektrokemi

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Projektet handlar om syntes av molekylära katalysatorer för organisk kemi, speciellt katalysatorer för fotokatalys. Katalysatorernas är baserade på fotoaktiva lantanidkomplex. Projektet innehåller aspekter av organisk, metallorganisk och oorganisk syntes, koordinationskemi, karaktärisering med traditionella organiska metoder, elektrokemi, fotokemi och spektroskopi. En del av arbetet kommer att utföras i samarbete med andra forskargrupper, vid Uppsala universitet och vid andra lärosäten i Sverige och utomlands.

Representativa publikationer är: J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 5756 och Inorg. Chem. 2015, 54, 8174.

Kvalifikationskrav: Vi söker dig som har en master-, magister- eller civilingenjörsexamen i kemi med god erfarenhet av syntetisk molekylär organisk och/eller metallorganisk och/eller oorganisk kemi, koordinationskemi, och med ett intresse för fysikalisk kemi. Tidigare erfarenheter i spektroskopi är fördelaktigt. Du är innovativ och är inte rädd att gå utanför de traditionella ämnesgränserna i forskningen.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt fyra års studier på heltid. Därutöver kan institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, komma att ingå upp till 20%. Mer information om forskarutbildning finns här. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-03-01 eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Docent Eszter Borbas, e-post eszter.borbas@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2018, UFV-PA 2017/4894.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Anställningsform: Heltid , Doktorandplats

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Per Sundman, Saco-rådet
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/4894

Sista dag för ansökan: 2018-01-31

Logga in och sök jobbet