Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Vikarierande Universitetslektor i arkeologi

Publicerad: : 2017-11-17

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution där ämnena arkeologi, osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, samt global miljöhistoria ingår. Institutionen finns på två campus – Campus Engelska Parken, Uppsala och Campus Gotland, Visby.

Arbetsuppgifter:
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. För det aktuella vikariatet ingår undervisning och handledning i arkeologi på B- och C-nivå, samt undervisning på kursmomentet Arkeologiska metoder på kandidatprogrammets andra termin. Vissa kursmoment inom arkeologi och samtliga på kandidatprogrammets första år samläses mellan båda campus över videolänk. Vikariatet är placerat vid Campus Gotland, Visby.

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i arkeologi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder:
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Visad samarbetsförmåga genom delaktighet i större forskargrupper eller kommittéarbete är av stor vikt.

Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-02-15

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2018-06-14.

Anställningens omfattning: 75 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Prefekt Lars Karlsson, 018-471 7552, e-post Lars.Karlsson@antiken.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 17 december 2017, UFV-PA 2017/4063.

Flytta till Gotland? Inflyttarbyrån på Gotland har värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland. De kan också ge stöd och tips under flyttprocessen. Läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Anställningsform: Deltid , Visstidsanställning 3-6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 75%

Ort: Gotland

Län: Gotlands län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/4063

Sista dag för ansökan: 2017-12-17

Logga in och sök jobbet