Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Postdoktor i limnologi med inriktning mot sjömodellering

Publicerad: : 2017-11-16

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Forskarprogrammet i Limnologi genomför forskning inom akvatisk samhällsekologi, mikrobiell ekologi och biogeokemi. Vår forskning fokuserar på både grundläggande förståelse av sjöarnas ekologi och tillämpad forskning som kan hjälpa skötsel av sjöar och reservoarer. Det finns omfattande resurser för att stödja alla tre forskningsområden. Fältstationen Erkenlaboratoriet har en lång historia rörande limnologisk forskning, inklusive ett sjöövervakningsprogram. Forskarprogrammet i Limnologi söker nu en Postdoktor i sjö modellering.

Projektbeskrivning: Kandidaten kommer att delta i tre projekt som pågår vid avdelningen för limnologi. Gemensamt för projekten är att de använder matematiska modeller för att förutsäga temperaturskiktning och vattenkvalitet. Alla projekt kommer att utnyttja liknande datamängder och modelleringsmetoder, och de handlar om koppling mellan väder, klimat, sjöfysik och sjöekologi.

- Projektet PROGNOS (www.prognoswater.org) utvecklar metoder för att använda data som samlas in av högfrekventa automatiserade sjöövervakningssystem för att förbättra parameterisering och initialisering av sjömodeller. Sådana modeller ger prognoser för sjöars vattenkvalitet i närtid när de körs med väderprognoser, vilket kan stödja vattenförvaltningen.
- Projektet WATExR har liknande mål men använder sig av probabilistiska prognoser med säsongstidsskala. Omfattande tidsserier för att testa, kalibrera och verifiera modeller finns tillgängliga vid Erkenlaboratoriet (http://www.ieg.uu.se/erken-laboratory/), och data som används i modelleringsaktiviteter.
- Forskarprogrammet i Limnologi är också samordnare av sjössektorns simuleringar i Inter-Sector Impact Model Intercomparison Project (https://www.isimip.org/), som kommer att göra en omfattande utvärdering av effekterna av klimatförändringar på sjöar. Som en del av detta arbete kommer kandidaten att vara inblandad i att simulera framtida klimatförhållanden vid sjön Erken och samarbeta med andra som arbetar i ISIMIP-nätverket. Kandidaten kommer att arbeta som en del av en grupp som består av mastersstudenter och doktorander.

Arbetsuppgifter:

  • Genomför befintlig hydrotermisk och vattenkvalitetsmodell som är anpassad för sjön Erken och utveckla modelluppsättningar för andra intressanta sjöar.
  • Utveckla modelloptimeringsmetoder som förbättrar modellens prestanda för att simulera vattentemperaturen och vattenkvaliteten, som är lämplig för användning vid alla tre tidsskalor av intresse: kortsiktigt, säsongsmässigt och framtida klimat.
  • Genomför historiska och långsiktiga framtida klimatscenarier på sjön Erken med hjälp av data som erhållits från ISIMIP-projektet.
  • Stödja pågående arbete i PROGNOS-, WATExR- och ISIMIP-projekten.

Kvalifikationskrav: En doktorsexamen inom limnologi, oceanografi, civilingenjör, miljövetenskap eller relaterat ämne. Vi söker efter en person med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Kandidaten förväntas ta en ledande roll i gruppen och hjälper alla medlemmar i att nå gemensamma mål. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, såväl i tal som i skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som förmåga att samarbeta i grupp, självständighet och ett konstruktivt förhållningssätt.  

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Meriterande: Det är meriterande om kandidaten har erfarenhet av numeriska sjölägen, litterat i datorprogrammering och erfarenhet av FORTRAN och PYTHON plus. Förmågan att manipulera och analysera stora dataset som produceras av numeriska modeller och har intresse för samhällsproblem relaterade till klimatförändringar och vattenförvaltning är meriterande.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla Exempel: 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer) och 6) relevanta publikationer. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningen: Visstidsanställning på heltid under 24 månader. Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: February 1, 2018 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Dr. Don Pierson don.pierson@ebe.uu.se +46 (0)18 471 5399

Välkommen med din ansökan senast 31 december 2017. UFV-PA 2017/4120

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet
Ellena Papaioannou, Seko
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/4120

Sista dag för ansökan: 2017-12-31

Logga in och sök jobbet