Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Universitetsadjunkt i engelska, med inriktning mot lärarutbildningen

Publicerad: : 2017-11-09

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Befattning: Universitetsadjunkt, tidsbegränsad anställning. Anställningen avser perioden 01/01/2018 till 31/12/2018 med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter: Undervisning, handledning och examination i ämnet engelska inom lärarprogrammen. Förutom arbetet inom lärarprogrammen kan annan undervisning på grundnivå ingå. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Till arbetsuppgifterna hör också att auskultera via besök på lärarstudenters praktikplatser samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställningen omfattar 10% forskningstid.

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen med relevant ämnesfördjupning från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, har gått igenom högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl. Med pedagogisk skicklighet avses såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt god förmåga att handleda och examinera. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Förmåga att kunna undervisa samt korrigera studenternas texter på engelska är ett krav, liksom att den sökande har erfarenhet av att undervisa i engelska som främmande språk.

Bedömningsgrunder: Särskilt meriterande för denna anställning är att den sökande har genomgått lärarutbildning. Stor vikt kommer att läggas vid pedagogisk skicklighet samt dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning i engelska. Väl vitsordade och dokumenterade kunskaper i ämnesdidaktik och språkmetodik är en merit, liksom erfarenhet av undervisning inom svensk grund- eller gymnasieskola. Dokumenterad god förmåga till samarbete beaktas särskilt. Den sökande förutsätts ha goda kunskaper i svenska.    

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, inklusive dokumenterade meriter, anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall inges via Uppsala universitets rekryteringssystem. Ansökan skall omfatta:

  • En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV) med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas.
  • Kortfattad redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet.
  • Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställning, t ex samarbetsförmåga.

Lön: Individuell lönesättning

Startdatum: 2018-01-01

Anställningsform: Universitetsadjunkt, tidsbegränsad

Sysselsättningsgrad: 100%

För ytterligare uppgifter ber vi er kontakta

Institutionens prefekt, professor Merja Kytö, tel. 018-471 1251, mailto:merja.kyto@engelska.uu.se

eller Studierektor för grund- och avancerad nivå, Dr Niamh Ní Shiadhail, tel. 018-471 1268, niamh.nishiadhail@engelska.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 2017-12-04, UFV-PA 2017/4021.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Engelska institutionen

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/4021

Sista dag för ansökan: 2017-12-04

Logga in och sök jobbet