Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Postdoktor i genetisk och molekylär växtforskning

Publicerad: : 2017-11-01

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion i hela organismer. För mer information se www.iob.uu.se.

Anställningen är placerad på fysiologisk botanik som är lokaliserade vid Uppsala BioCenter och är en del av Linnean Center for Plant Biology (www.lcpu.se) och Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) (http://ebc.uu.se/?languageId=3). 

Projektbeskrivning: Vår forskning fokuserar på hur utvecklingen av växters rötter och dess ledningsvävnad regleras på genetisk och molekylär nivå (se Müller et al, Plant Physiology, 2016, 170(2):956-70; Carlsbecker et al, Nature, 2010, 465(7296):316-21). Du kommer att arbeta i ett projekt som syftar till att förstå hur utvecklingen av rotens ledningsvävnad i modellväxten Arabidopsis påverkas av endogena signaler och olika omvärldssignaler. Arbetet omfattar genetiska, molekylärbiologiska och i viss utsträckning bioinformatiska metoder. Du kommer att i detalj analysera hur olika cell-och vävnadstyper i roten kommunicerar med varandra och med skottet, genom signaler i form av hormoner, små-RNAn och andra molekyler, för en koordinerad tillväxt och utveckling. En detaljerad kunskap om hur rötternas och ledningsvävnadens utveckling påverkas av och anpassar sig till omgivande faktorer är av potentiellt stort värde vid förädling av olika grödor och trädarter med syfte att bättre tolerera pågående klimatförändringar.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktors-examen i molekylär växtbiologi, växtfysiologi, utvecklingsbiologi eller angränsande områden, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Den sökande ska ha stort intresse för forskning och en demonstrerad kapacitet att producera arbeten av utmärkt kvalitet och med internationellt genomslag. Det är ett krav att den sökande har goda och dokumenterade kunskaper i genetik och molekylärbiologi. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav, liksom en förmåga att uttrycka sig väl i skrift och tal. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbets- och initiativförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet från arbete med molekylär växtbiologi och Arabidopsis är meriterande, liksom erfarenheter av bioinformatik. 

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla CV, publikationslista, examensbevis, en kort beskrivning (2-4 sidor) av tidigare forskning, nuvarande forskningsintressen och andra aktiviteter som är relevanta för tjänsten, samt referensbrev inkluderande kontaktuppgifter från minst två referenspersoner. Alla ansökningshandlingar ska vara på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-02-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-01-31.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av Annelie Carlsbecker, e-post annelie.carlsbecker@ebc.uu.se, tel. 018-673 375.

Välkommen med din ansökan senast den 2 januari 2018, UFV-PA 2017/3656.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/3656

Sista dag för ansökan: 2018-01-02

Logga in och sök jobbet