Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Postdoktor

Publicerad: : 2017-10-23

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (http://www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, diabetes och molekylär diagnostik. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, bioinformatik, patologi, tumörbiologi, vaskulärbiologi samt strålningsvetenskap. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Institutionen omsätter omkring 300 mkr varav drygt hälften är externa forskningsbidrag och har ca 340 anställda, varav ca 120 är doktorander, och totalt över 600 verksamma i sin arbetsstyrka.

Arbetsuppgifter
Postdoktor tjänst inom det SFF finansierade cancersystembiologiprojektet 'Focus on Glioblastoma: using patient-derived cells to decipher tumor expansion and evaluate new treatments'. Arbetet innefattar experimentella studier av proliferativa och invasiva genetiska faktorer kopplat till glioblastom med en biobank av patient-deriverade gliomceller och in vivo modeller. Nyckelforskningsuppgifter är (1) isolering av single cells från glioblastomtumörer följt av RNA seq profilering, (2) utveckling av nya metoder för att följa gliomcellers invasivitet, t.ex. genom CRISPR-taggning eller samkulturer av celler med olika fluorescensinmärkning, (3) utförandet av en preklinisk studie för utvärdering av nya behandlingsmål. En del av arbetet kommer att utföras på faciliteter för genomsekvensering. Arbetet utförs som en del av ett större team, inom ramen för ett 5-årigt projekt med specifika milstolpar; ett viktigt ansvar inom tjänsten är att vara med och säkerställa att dessa milstolpar färdigställs i tid och att delta i färdigställande och revidering av vetenskapliga manus, rapporter och anslagsansökningar till finansiärer. Arbetet kräver avancerade kunskaper inom cellbiologi, erfarenhet av in vivo modeller för tumörsjukdomar och molekylärbiologiska tekniker för perturbationer av genuttryck genom viral transduktion eller CRISPR. Sökande förväntas även delta i gruppgemensamma aktiviteter och ansvar som t.ex. seminarier, laboratoriemöten och workshops. 

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom relevant område t.ex. biomedicin, bioteknik, farmakologi eller medicin. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.
Dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete, inklusive perturbationer av genuttryck och cellbaserade assays
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga team som inkluderar cellbiologiska eller molekylärbiologiska experimentella forskare och bioinformatiker
Dokumenterade avancerade kunskaper inom något av följande områden; i) cellbiologi, ii) tumörbiologi, iii) farmakologi
Dokumenterad erfarenhet av djurförsök inom cancerforskning
Vid tillsättningen läggs stor vikt vid personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom cancerbiologi, cancergenetik eller neuroonkologi
Dokumenterad erfarenhet av arbete med cancerstamceller
Erfarenhet av isolering av single cells, flödescytometri, organotypiska kulturer, immunohistokemi, mikroskopbaserade tekniker, RNA sekvensering, eller CRISPR

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-01-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-12-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Sven Nelander, 018-471 4805,sven.nelander@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2017, UFV-PA 2017/3502.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet
Ellena Papaioannou, Seko
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/3502

Sista dag för ansökan: 2017-11-30

Logga in och sök jobbet