Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorandplats i engelska med inriktning mot engelsk språkvetenskap

Publicerad: : 2017-10-03

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Engelska institutionen är en väletablerad forskningsenhet med forskare som arbetar inom engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur och amerikansk litteratur och kultur. Forskningen inom engelsk språkvetenskap vid institutionen fokuserar på empiriska studier av då- och nutida variation och förändring i språket. Huvudområden i nyligen avslutad och pågående forskning inkluderar mönster i engelskan med avseende på struktur, betydelse och språkbruk såväl som variation i sådana mönster orsakad av t.ex. genreskillnader, sociala faktorer och andraspråksinlärning. Undersökningar utförs inom ramen för t.ex. korpuslingvistik, variationsstudier, (historisk) språksociologi, (historisk) pragmatik, manuskriptstudier, språkinlärning och statistik. Institutionens fokus på empiriska studier har inneburit omfattande användning av korpusmaterial (textsamlingar och databaser), både inom synkroniska och diakroniska studier.

Studenter på forskarnivå har bidragit till sammanställningen av elektroniska textresurser vid institutionen och har blivit medlemmar i nationella och internationella nätverk genom att delta i konferenser och sommarkurser och genom att tillbringa viss tid som gästforskare vid utländska universitet. De senaste doktorsavhandlingarna finns tillgängliga online.

Vi söker en dynamisk och hängiven forskarstuderande som kan arbeta självständigt, men även samverka inom och dra nytta av institutionens forskningsmiljö i engelsk språkvetenskap. För information om ämnet, antagningsgrunder, ansökningsblanketter m.m. hänvisas till Engelska institutionens hemsida.

Behörig att antas som doktorand i engelska vid Uppsala universitet är den som har avlagt examen på avancerad nivå i engelska. På institutionens hemsida kan man läsa mera om utbildning på forskarnivå i engelska. Under rubriken Kurser/utbildning och länken Utbildning på forskarnivå i engelska finns information om vilken behörighet som krävs för att söka utbildning på forskarnivå.

Bestämmelser för utbildning på forskarnivå återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1–7, 6 kap §§25–36, 7 kap §§34–41 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Tidigast 1 januari 2018.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Stuart Robertson, Studierektor för forskarutbildningen, stuart.robertson@engelska.uu.se, tel. +46 (0)18-471 1006 eller Lars Hagborg, Utbildningsledare vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, lars.hagborg@uadm.uu.se, tel. +46 (0)18-471 1907.

Välkommen med din ansökan senast 2017-11-08, UFV-PA 2017/3470.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Engelska institutionen

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/3470

Sista dag för ansökan: 2017-11-08

Logga in och sök jobbet