Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Upp till två postdoktorer i statistiska beräkningsmetoder för maskininlärning

Publicerad: : 2017-10-06

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Avdelningen för systemteknik bedriver verksamhet inom reglerteknik, signalbehandling, maskininlärning och systemanalys. Information om pågående forskningsområden finns på: http://www. it.uu.se/research/systems_and_control. Avdelningen befinner sig i ett expansivt skede och växer inom flera områden, inklusive maskininlärning.

Arbetsuppgifter: Tjänsten innebär forskning inom beräkningsstatistik och maskininlärning och specifikt utveckling av nya probabilistiska modeller och nya inferensmetoder. Detta innefattar t.ex.:

(1)                   Att utveckla effektiva Bayesianska inferensalgoritmer för storskaliga modeller med latenta variabler.

(2)                   Att hitta sätt att systematiskt kombinera olika inferenstekniker, såsom variational inference, sekventiell Monte Carlo, och djupa inferensnätverk, för att på så vis ta fram nya metoder som kan dra nytta av de olika fördelarna hos dessa tekniker.

(3)                   Att utveckla effektiva black-box inferensalgoritmer, specifikt inriktade mot inferens i s.k. probabilistiska program. Denna forskningsinriktning kan innefatta implementation av de nya metoderna i det probabilistiska programmeringsspråket Birch, som för närvarande är under utveckling vid institutionen.

Förutom metodutveckling innefattar arbetsuppgifterna en teoretisk analys av de utvecklade metoderna för att säkerställa att de vilar på en solid grund och för att ge bättre insikt i deras egenskaper. Arbetsuppgifterna innebär också att bidra till den vetenskapliga diskussionen och utvecklingen vid institutionen, till exempel genom att delta i läsecirklar och doktorandhandledning. Beroende på den sökandes karriärintresse kan tjänsten också innefatta upp till 20 % undervisning (på engelska eller svenska).

Kvalifikationskrav: För att vara kvalificerad att söka tjänsten krävs en doktorsexamen  eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i statistik, maskininlärning, signalbehandling eller närliggande område som av arbetsgivaren bedöms som relevant för forskningsämnet, avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Kandidaten ska kunna visa erfarenhet/kompetens inom tillämpad matematik, statistik och/eller maskininlärning. Dokumenterad erfarenhet av statistiska beräkningsmetoder (sekventiell Monte Carlo, Hamiltonian Monte Carlo, variational inference, stokastisk optimering, etc.) är mycket önskvärt. Kandidatens ska kunna utvärdera de utvecklade metoderna genom implementation och testning i lämplig programmiljö. Kandidaten bör dessutom ha en stark drivkraft att utföra grundläggande forskning; visad förmåga att utföra forskning på en internationellt erkänd nivå; förmåga och intresse av att arbeta i ett team; och starka kommunikationsförmågor.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kompetens inom mjukvaruutveckling är meriterande men ej nödvändigt. 

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett personligt brev (högst 2 sidor) som beskriver varför kandidaten har sökt tjänsten, den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen, en beskrivning av doktorsavhandlingen, samt stöd för kandidatens motivation och förmåga till konstruktivt lagarbete. Ansökan ska också innehålla ett CV; betyg (översatt till engelska eller svenska); en kopia av, eller en länk till, doktorsavhandlingen; en fullständig lista över publikationer, med upp till fem publikationer av särskild vikt för tjänsten markerade och med en kort beskrivning av deras huvudresultat samt den sökandes individuella bidrag till dessa artiklar; andra relevanta dokument; samt tidigast möjliga startdatum. Referenser med kontaktinformation och upp till två rekommendationsbrev kan bifogas.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Fredrik Lindsten, fredrik.lindsten@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 november, UFV-PA 2017/3431.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 2

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/3431

Sista dag för ansökan: 2017-11-17

Logga in och sök jobbet