Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Två postdoktorer i molekylära solbränsleceller

Publicerad: : 2017-09-29

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi – Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav cirka 200 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå. Årlig omsättning är nästan 200 miljoner kronor.

Forskningsområde: (Foto)elektrod- och celltillverkning, metallorganisk kemi, spektroskopi, (foto)elektrokemi.

Projektbeskrivning/arbetsuppgifter: Projektet inriktar sig på fotokemisk produktion av solbränslen i molekylära hybridceller, och finansieras av Energimyndigheten. Det inkluderar utveckling av molekylära katalysatorer av energirelevans, dvs för vattenoxidation och proton- och koldioxidreduktion, och förankring av katalysatorerna på halvledarytor. Katalysatorerna kommer att användas tillsammans med passande molekylära kromoforer för att konstruera fotoanoder och –katoder, och elektrodernas prestanda kommer att utvärderas. Elektroderna kommer också att användas för att tillverka kompletta fotoelektrokemiska celler. Speciellt fokus kommer att ligga på att utveckla strategier för att öka effektiviteten och livslängden hos cellerna. 

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha avlagt doktorsexamen i kemi och ha goda kunskaper och dokumenterad forskningserfarenhet i åtminstone ett av följande fält: Metallorganisk kemi, företrädelsevis i en energikontext, immobilisering och karaktärisering av molekyler på ytor, elektrokemi, fotoelektrokemi, tillverkning av fotoelektroder och kompletta fotoelektrokemiska celler. De två kandidaterna kommer att väljas ut så att deras expertis tillsammans täcker alla aspekter av projektet. De sökande förväntas arbeta tillsammans i en grupp men ska självständigt kunna driva deras egen del av projekten framåt. De ska också kunna hjälpa med handledning av yngre medarbetare, vara innovativa och öppna för att ta till sig nya koncept och tekniker.

För anställning som postdoktor krävs att innehavaren har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Examen ska ha avlagts  högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan  doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en kort brev som beskriver den sökande, kvalifikationer, forskningsintressen och relevanta erfarenheter. Den ska också innehålla den sökandes CV, publikationslista, en sammanfattning av tidigare postdoktorserfarenhet, kontaktinformation till minst två personer som kan lämna rekommendationer, samt en kopia av examensbevis och doktorsavhandling. I ansökan ska det tydligt framgå vilka styrkor den sökande har som kan bidra till projektet.

Forskningsmiljö: De två postdoktorerna komma att arbeta i grupperna för fysikalisk kemi och molekylär synteskemi som har lokaler i samma korridor vid institutionen för kemi – Ångström, Uppsala Universitet. För mer information se här.

Grupperna arbetar i en modern byggnad i Ångströmslaboratoriet. Forskningen på institutionen spänner från materialkemi till fysikalisk kemi och från biokemi till molekylärbiologi. Institutionen karaktäriseras av starka interdisciplinära samarbeten. För mer information se här.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2017-12-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
professor Leif Hammarström eller professor Sascha Ott, leif.hammarstrom@kemi.uu.se sascha.ott@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 29 oktober 2017, UFV-PA 2017/3410.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 2

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Per Sundman, Saco-rådet
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/3410

Sista dag för ansökan: 2017-10-29

Logga in och sök jobbet