Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Projektsamordnare till innovativt projekt

Publicerad: : 2017-09-29

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Av den årliga budgeten för Uppsala universitet tilldelas cirka 70% till forskning och doktorandutbildning. Mer än 50% av forskningsbudgeten är finansierad genom externa källor. Uppsala universitet har enheter som bedriver verksamhet som spin-off, patent, H2020-relaterade projekt och innovativa lösningar riktade mot den kommersiella marknaden. UU Innovation är ett exempel på en av dessa enheter som tillhandahåller rådgivning och stöd i frågor gällande immateriella rättigheter, patent och datasäkerhet m.m.

Projektbeskrivning: 
Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet kommer att koordinera ett H2020 projekt med deltagare från Europa. Det är ett Forskning-Innovation-Utförande- projekt relaterat till innovativ prospekteringsteknik av mineraltillgångar. Huvudfokus kommer att vara på geofysiska instrument och metoder, där alltifrån seismiska till elektromagnetiska metoder kommer att användas. Det finns även aspekter relaterade till insamling av geologiska och geokemiska data och s.k. ”target generations”. Institutionen är den största och mest heltäckande i sitt slag i Sverige och omfattar program inom geofysik, geologi, paleontologi, hydrologi, meteorologi och naturresurser. Våra lokaler ligger i samma byggnad som Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) vilket gynnar samarbetet med forskarna på SGU.

Utifrån den breda omfattningen av involverade partners (universitet, SMEs, och gruvbolag) och tillgängliga prospekteringsområden behöver vi en projektledare med bakgrund inom mineralprospektering (helst geofysiker) för att stödja oss i koordineringen av projektet, men även för att hjälpa oss att expandera nuvarande nätverk mot en högre teknologisk mognadsgrad (TRL).

Arbetsuppgifter:

Arbetet omfattar:

  • tillhandahålla en fortlöpande kommunikation mellan projektkoordinator, deltagare och förmånstagare under projektets utveckling och fortskridande. Detta kan innebära att nå ut genom populärvetenskaplig såväl som vetenskaplig publicering.
  • stödja projektet med att fånga upp genererade framsteg, kunskaper och teknologisk utveckling inom projektet och strategier för att exploatera dem.
  • tjänsten kommer att innebära en stor del resor, för möten och/eller planering av fältarbete.
  • rapportering inom och utanför konsortiet. 
  • med anledning av möten, planering och uppfyllande av ovanstående uppgifter, ofta relaterade till internationella mötesplatser, skall den sökande räkna med att spendera ansenlig tid utanför kontoret. 

Kvalifikationskrav:
Vi söker en motiverad kandidat med stort intresse för forskning och innovation, med erfarenhet av mineralprospektering eller geofysisk instrumentering. Akademisk magister-/master-/ingenjörsexamen eller liknande, i geofysik, geologi, fysik, geovetenskap eller liknande områden (företrädesvis magister- eller doktorsexamen). Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift erfordras. Körkort som gäller i Europa är ett krav. Utmärkta kunskaper med GIS-baserade programvaror samt utmärkta kunskaper i lämpliga programvaror för publicering och illustration, kommunikation, projekthantering och presentation.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Välorganiserad med förmåga att arbeta med flera olika arbetsuppgifter samtidigt. Vi söker dig som har förmåga att arbeta flexibelt, proaktivt och ansvarstagande i stödet till projektets aktiviteter genom innovativa lösningar och förslag. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet såsom att vara öppensinnad, ha hög social kompetens samt lätt för att arbeta i grupp. Erfarenhet av projektledning räknas som en stor merit.

Ansökan:
I din ansökan, bifoga CV, vidimerade kopior av betyg och certifikat och ett personligt brev med en beskrivning av din relevanta erfarenhet (max 2 sidor). Ansökan skall även innehålla en sammanfattning av din professionella bakgrund med åtminstone tre referenser. I ansökningsbrevet skall du förklara specifikt hur mycket erfarenhet du har av att förbättra ny teknologi riktat mot marknaden, i synnerhet för mineralprospektering.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2017-11-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-10-31. 

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Professor Alireza Malehmir, tel. +46(0)18-471 2335, e-post: alireza.malehmir@geo.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 17 oktober 2017, UFV-PA 2017/3404.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/3404

Sista dag för ansökan: 2017-10-17

Logga in och sök jobbet