Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorandplats i filosofi med inriktning på filosofins historia

Publicerad: : 2017-10-04

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet är en internationellt erkänd institution med en av de få fasta tjänsterna inom filosofihistoria i Sverige, och hela Skandinavien. Förutom filosofihistoria, har institutionen expertis i bl. a. etik, metafysik, språkfilosofi, estetik, rättsfilosofi, filosofisk antropologi och vetenskapsfilosofi.

Uppsala universitet meddelar härmed att en doktorandtjänst inom specialisering filosofihistoria vid Filosofiska institutionen är öppen för ansökningar. Den sökandes forskningsintressen och kunskaper kan gälla olika tidsperioder och filosofiska inriktningar inom filosofins historia, men särskilt beaktas ansökningar inom de områden i vilken forskning redan drivs på institutionen. Historiska perioder rörande vilka forskning bedrivs är främst antikens filosofi (särskilt Platon samt senare former av Platonism) och medeltida filosofi. Allmänna teman från filosofins historia rörande vilka forskning bedrivs är bland annat: själen och dess aktiviteter, moralpsykologi och etik, handling och agentskap, själv och själv-kunskap, dialektik och argumentation, kunskapsfilosofi och rationalitet, samt metafysik. Information om filosofihistoria finns på http://www.filosofi.uu.se/forskning/forskningsseminarier/filosofins-historia/

Ansökande som accepteras kommer att anställas som doktorand vid institutionen för fyra år på heltid. Ingångslönen är för närvarande 25 600 SEK per månad, och som anställda vid institutionen har doktorander också rätt till förmåner såsom betald föräldraledighet. Doktoranderna förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt delta i institutionens och programmets verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen (såsom undervisning) kan förekomma. Tillträde 1 februari 2018 eller enligt överenskommelse.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Ansökningshandlingar skall omfatta relevanta examensarbeten (C-, D-, master- och magisteruppsatser eller motsvarande), kort CV med angivande av eventuella forskningsintressen och utkast till avhandlingsplan om 4-5 sidor, kopior på examensbevis eller motsvarande som dokumenterar behörighet och akademiska meriter, eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa som till exempel referensbrev.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://regler.uu.se.

Utbildning på forskarnivå i filosofihistoria regleras av allmänna studieplaner i filosofi. Dessa finns på hemsidan: http://www.filosofi.uu.se/utbildning/Forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Vänligen notera att om sökanden önskar bifoga ett rekommendationsbrev till ansökan, skickar referensen det direkt till Pauliina Remes pauliina.remes@filosofi.uu.se

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. För närvarande är det dock fler män än kvinnor bland doktoranderna vid  Filosofiska institutionen. Universitetet och institutionen eftersträvar därmed en jämnare könsfördelning inom denna kategori.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Pauliina Remes (professor i teoretisk filosofi, särskilt filosofins historia) pauliina.remes@filosofi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 29 oktober 2017, UFV-PA 2017/3368.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Filosofiska institutionen

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet
Ellena Papaioannou, Seko
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/3368

Sista dag för ansökan: 2017-10-29

Logga in och sök jobbet