Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorand i fysiologi, GABA signalering i neurons och neuroimmunomodulation

Publicerad: 2017-05-19

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Vid institutionen för neurovetenskap bedrivs grundforskning och klinisk forskning rörande nervsystemets funktioner, utveckling, sjukdomar och reparationsmekanismer. Institutionen har ca 150 anställda och ca 100 doktorander. Verksamheten bedrivs dels vid Uppsala universitets biomedicinska centrum (http://www.bmc.uu.se) och dels vid Akademiska sjukhuset. Institutionens forskare har omfattande nationella och internationella samarbeten. För mer information se http://www.neuro.uu.se.

Doktorandpositionen är knuten till forskargruppen i molekylär fysiologi och neurovetenskap vid Institutionen för neurovetenskap. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.neuro.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Projektet är inom ramen för signalsubstanssystem i nerver och immunceller med fokus på GABA signalsystemet. Forskargruppen har lång erfarenhet av forskning inom området av GABAsignalering i hjärna och andra vävnader. Detta projekt är preclinincal och experimentellt inriktad på jontransport studier och intracelulära signalväger in vitro med methoder som elektrofysiologi, imaging, qPCR och immunohistokemi.

Kvalifikationskrav: Sökanden bör ha ett genuint intresse för GABA signalering och immunomodulation. Det förutsätts att den sökande har goda laborativa färdigheter och arbetar självständigt. Det är en fördel att ha erfarenhet av att arbeta med elektrofysiologi och synaptisk och tonisk transmission. Färdihet i skriftlig och talad engelska behövs. Som person är du noggrann, systematisk och målinriktad. Du är också bra på att samarbeta med andra personer. Kvalificerade grundläggande utbildningar är MSc i biomedicin, biologi, neurovetenskap eller liknande.

Information om forskning-nivå utbildning, behörighetskrav och regler angåande antagning finns på http://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2017-09-01, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Professor Bryndis Birnir, Institutionen för neurovetenskap, tel +46 (0) 18 471 4622, e-post: bryndis.birnir@neuro.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2 juni 2017, UFV-PA 2017/1950.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Per Sundman, Saco-rådet
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/1950

Sista dag för ansökan: 2017-06-02

Logga in och sök jobbet