Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Forskare i genetik/genomik

Publicerad: 2017-01-12

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Vi driver ett flertal framgångsrika forskningsprojekt med fokus på naturlig och sexuell selektion, molekylär evolution, artbildning, mikrobiell diversitet och ekosystemprocesser. Se vidare www.ieg.uu.se.

En ledig tjänst som forskare i evolutionär genetik finns vid Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet, som en del av ett projekt finansierat av Knut och Alice Wallensberg Stiftelse. Tjänsten erbjuds under ett år med möjlighet till förlängning. Startdatum den 15 mars 2017.

Arbetsuppgifter: Postmeiotiskt genuttryck och selektion under gametfasen hos djur är mycket dåligt kända. Syftet med detta projekt är att använda sig av nya  molekylära verktyg för att studera genuttryck och selektion på gametstadiet ur en genetisk/genomisk vinkel. Projektet omfattar bestämning av postmeiotiskt genuttryck i zebrafisk Danio rerio och kommer att kombinera mikroskopi med molekylärt arbete, inklusive modern DNA sekvensering och genotypning av enskilda celler.

För mer information och relevanta publikationer hänvisas till forskare Simone Immlers hemsida (http://www.ieg.uu.se/evolutionary-biology/immler/). Simone Immler kan också kontaktas direkt via email (Simone.Immler@ebc.uu.se).  

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i genetik/genomik eller närstående relevant fält krävs och potentiella kandidater förutsätts vara mycket motiverade och ha ett stort intresse för genetik/genomik. Kandidaterna ska också behärska det engelska språket i både tal och skrift, kunna arbeta självständigt, bidra till en fortsatt utveckling av projektet genom att generera nya idéer och ha en god social kompetens.

Meriterande: Tidigare erfarenheter av mikroskopi och molekylära metoder såsom rekombinant DNA-teknik, Next Generation Sequencing och bioinformatik är meriterande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett aktuellt CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Dessutom bör en beskrivning av den sökandes tidigare erfarenhet av forskning och hur detta relaterar till det beskrivna projektet lämnas in (maximalt 2 sidor).

Uppsala universitet har ambitionen att främja jämställdheten genom en jämnare könsfördelning. Flertalet anställda inom denna kategori är kvinnor varför vi gärna ser män som sökande till anställningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2017-03-15 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2018-03-14.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Simone Immler, tel. 018-471 64 65, e-post: simone.immler@ebc.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2017, UFV-PA 2017/32.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Stefan Djurström, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Marie Ols, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/32

Sista dag för ansökan: 2017-01-25

Logga in och sök jobbet