PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

External Calendar Detail Portlet

Professorsinstallation

Installationsakten äger rum enligt särskilt program fredagen den 17 november i Uppsala universitets aula. Platserna ska vara intagna senast kl 15.00 (precis). Aulan öppnas ca kl 14.30.

Installationen är öppen för allmänheten. Till installationen hämtas biljetter i Universitetshusets trapphall från och med kl 10.00 torsdagen 16 november till och med att ceremonin börjar. Biljetter som ej kommer att användas ska återlämnas. 


Lägg till i din kalender Lägg in i din Google-kalender