Breadcrumb Breadcrumb

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Två doktorandplatser i neurovetenskap

Published: : 2017-09-22

Uppsala University is an international research university focused on the development of science and education. Our most important assets are all the individuals who with their curiosity and their dedication make Uppsala University one of Sweden’s most exciting work places. Uppsala University has 40,000 students, 7,000 employees and a turnover of SEK 6,5 billion.

Vid institutionen arbetar ca 400 forskare, lärare, doktorander och administratörer med olika neurovetenskapliga inriktningar. Via olika utbildningsprogram och kurser, både på grund-, avancerad och forskarnivå, sprider vi dessa kunskaper till en lång rad blivande yrkesspecialister – till exempel läkare, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor och biomedicinska forskare.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Forskningsprojekten berör analyser av kognitiva, beteende och genetisk data där förmågan att förstå medicinska och neurobiologiska samband som är av stor vikt. Studierna kan beröra olika experimentella modeller, både i människor, gnagare och bananflugor. Vi har satt upp ett neurometabolt laboratorium för tester på människa med frågeställningar kring bland annat psykisk hälsa, sömn, fetma och anorexia.

Bakgrund som läkare, biomedicinare eller motsvarande och tidigare erfarenhet av biostatistik eller programmering är meriterande, så som erfarenhet av forskning inom neurovetenskap och medicin.

Forskargruppen består av över 30 medarbetare och leds av professor Helgi Schiöth vid enheten för funktionell farmakologi. Gruppen är mycket produktiv och den totala impakten av publicerade arbeten är hög och flera av de vetenskapliga arbetena har väckt stor internationell uppmärksamhet med högt antal citeringar. Professor Helgi Schiöth finns med på Thomson Reuters lista över världens mest inflytelserika forskare. Arbetsmiljön är att betrakta som multidisciplinär med högt tempo, dit många ambitiösa studenter söker sig. Vi söker personer med god förmåga att arbeta med flera projekt samtidigt och som har stort intresse av betydande meritering under doktorandtiden.

Kvalifikationskrav: Vi söker personer som har en avslutad examen om minst 180 högskolepoäng i någon biologisk disciplin. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt på engelska.

Doktoranden skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning inom den överenskomna forskningstiden. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå, men ska ej överskrida 20 %. För tillsättning av doktorandplatsen krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande.


Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ och bestämmelser för doktorander i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. 
 

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Våren 2018, tidsbegränsad anställning 4 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Helgi Schiöth, tel. 018-471 4160 (helgis@bmc.uu.se).

Välkommen med din ansökan (på engelska) innehållande CV, lista över relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten eller liknande), ett personligt brev där du beskriver dig själv, dina kunskaper och ditt forskningsintresse (max 2 sidor), senast den 15 december, 2017, UFV-PA 2017/3379. Vi uppmanar sökande att ta kontakt med direkt forskargruppen tidigare än så. 

We decline offers of recruitment and advertising help. We only accept the application the way described in the advertisement.

Placement: Department of Neuroscience

Type of employment: Full time , Temporary position longer than 6 months

Pay: Fast lön

Number of positions: 2

Working hours: 100 %

Town: Uppsala

County: Uppsala län

Country: Sweden

Number of reference: UFV-PA 2017/3379

Last application date: 2017-12-15

Login and apply