Breadcrumb Breadcrumb

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Teknisk koordinator

Published: : 2017-10-13

Uppsala University is an international research university focused on the development of science and education. Our most important assets are all the individuals who with their curiosity and their dedication make Uppsala University one of Sweden’s most exciting work places. Uppsala University has 40,000 students, 7,000 employees and a turnover of SEK 6,5 billion.

Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) är en nationell forskningsinfrastruktur som tillhandahåller resurser och avancerat användarstöd för storskaliga beräkningar och lagring för svenska forskare, samordnar investeringar nationellt och deltar i nationella och internationella samarbeten kring e-infrastruktur.
SNIC har som uppdrag att säkerställa att svenska forskare har tillgång till adekvat e-infrastruktur för att kunna bedriva forskning i den internationella framkanten. Infrastrukturen tillgodoser behoven hos forskare inom alla ämnesområden och vid samtliga svenska universitet och högskolor. SNIC tillhandahåller resurser och tjänster genom överenskommelser med resurs- och tjänsteleverantörer, bland annat vid
datorcentrumen C3SE (Chalmers), HPC2N (Umeå universitet), Lunarc (Lunds universitet), NSC (Linköpings universitet), PDC (KTH), och UPPMAX (Uppsala universitet). Infrastrukturen har en egen styrelse och arbetet leds av SNICs föreståndare. Vetenskapsrådet och svenska lärosäten är SNICs huvudsakliga finansiärer. SNIC-kansliet är organisatoriskt placerat vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Läs mer på www.snic.se.

Arbetsuppgifter:
Den tekniska koordinatorn ska, i nära samarbete med övriga anställda vid SNIC-kansliet,

• arbeta med olika frågor rörande tekniska aspekter av storskaliga beräkningar och datalagring för
svensk forskning
• planera, koordinera och leda projekt och arbetsgrupper inom SNIC
• göra utvärderingar och ta fram underlag för investeringar
• rapportera om projekt inom det egna ansvarsområdet, samt vid behov bidraga till kansliets löpande
rapportering.
• delta och representera SNIC i nationella och internationella samarbeten.
Arbetsplatsen är förlagd till Uppsala, men arbetet medför resor inom Sverige såväl som inom Europa.

Kvalifikationskrav:
För tjänsten relevant högskoleutbildning. God social förmåga, samarbetsförmåga, stark
integritet, god kommunikations- och presentationsförmåga och social kompetens. Sökanden skall vara mål-, lösnings- och resultatorienterad samt ha god förmåga att planera, följa upp och analysera projekt. Sökanden skall ha gedigen erfarenhet av och god kunskap om storskaliga beräkningsresurser och datalagring samt e-infrastuktur i bred bemärkelse.
Sökanden skall kunna angripa problem analytiskt och resonera om komplexa tekniska och säkerhetsmässiga problemställningar relaterade till storskalig beräkning och datalagring för forskning. Sökanden skall ha förmåga att arbeta självständigt och leda projekt i en teknisk och akademisk miljö. Sökanden skall behärska såväl svenska som engelska i tal och skrift.
Förmåga att möta uppställda deadlines och andra administrativa krav är av avgörande vikt.

Meriterande:
Meriterande är erfarenhet av
• storskalig beräkning och datalagring för forskning,
• att framtaga underlag för, och genomföra, storskaliga investeringar av beräknings och lagringssystem,
• arbete på datorcentrum i akademisk forskningsmiljö,
• informationssäkerhetsarbete på statlig myndighet,
• arbetsledning och/eller projektledning.

För att möjliggöra framtida kontakt skall ansökan innehålla uppgifter om namn, adress och telefonnummer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas, lön sätts efter kompetensDet är önskvärt att löneanspråk anges i ansökan.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:
SNIC föreståndare Hans Karlsson, hans.karlsson@kemi.uu.se, 018-471 6209.

Välkommen med din ansökan senast den 12 november 2017, UFV-PA 2017/3253.

We decline offers of recruitment and advertising help. We only accept the application the way described in the advertisement.

Placement: Department of Information Technology

Type of employment: Full time , Permanent position

Pay: Fast Lön

Number of positions: 1

Working hours: 100%

Town: Uppsala

County: Uppsala län

Country: Sweden

Number of reference: UFV-PA 2017/3253

Last application date: 2017-11-12

Login and apply