Tillbaka
2022-02-23

Friskolorna och demokratin

Ibland vinns ett slag till delar redan på det språkliga planet. Genom att etablera benämningen ”friskolor” skapas en (outtalad) dikotomisering mellan friskolor och skolor som inte är fria. Ord som fri och frihet är oerhört positivt laddade. Motsatsen innebär...

Claes Nilholm

2022-01-24

Specialdidaktik?

Ordet i rubriken dyker upp i olika sammanhang. Jag känner mig personligen inte nöjd med uttrycket eftersom jag tycker att det återskapar de problem som finns med begreppet specialpedagogik, samtidigt som det faktiskt i värsta fall tillför ytterligare komplikationer. Dock...

Claes Nilholm