Tillbaka
2022-08-22

Universitetsdidaktik

Det är kanske inte helt vanligt att tänka på undervisning i högre utbildning som didaktik. Vanligare är uttrycket högskolepedagogik. Pedagogik berör mer generella frågor kring undervisningsprocesser medan didaktik har sitt fokus på själva...

Claes Nilholm