Tillbaka
2023-02-02

hur går det för upplysningen?

Frågan i rubriken kan tyckas vara något pretentiös och kanske till och med omöjlig att besvara. Samtidigt är det min övertygelse att vi alltid bör ställa de stora frågorna, inte endast för att de är helt grundläggande utan också...

Claes Nilholm

2022-10-31

Till metatextens lov

I den här bloggen kommer jag att först att kort beskriva vad en metatext är. Därefter lyfter jag fram varför metatexter är viktiga redskap för den som skriver texter. Avslutningsvis visar jag också på några fallgropar som bör undvikas...

Claes Nilholm

2022-10-20

Att sammanställa utbildningsvetenskaplig forskning

Efter att ha avslutat ett större projekt om forskningsöversikter (se länkar nedan till projektets hemsida och till en intervju med mig om projektet) inom det utbildningsvetenskapliga området kan det vara på sin plats att redovisa några övergripande...

Claes Nilholm