Tillbaka
2021-03-04

Vilken undervisningsmetod är bäst?

Frågan i rubriken är avsiktligt lite provokativt ställd. Verksamma lärare arbetar i regel med flera olika metoder/arbetssätt och många forskare anser att sökandet efter en helig metod-Graal är fruktlöst. Detta leder oss inte till relativism....

Claes Nilholm

2021-01-27

Praktiknära forskning - var är debatten?

Tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige har på ett förtjänstfullt sätt organiserat en debatt om praktiknära forskning, det vill säga en forskning som involverar lärare med syftet att utveckla lärarprofessionen. Varför då denna blogg-rubrik?...

Claes Nilholm