Tillbaka
2019-11-26

Utvärderingen av Skolforskningsinstitutets översikter

En utvärdering av Skolforskningsinstitutets arbete med systematiska forskningsöversikter är genomförd av docent Ingemar Bohlin. I den förvånansvärt korta bakgrund till evidensrörelsens framväxt som Bohlin skisserar i utvärderingen står jag...

Claes Nilholm

2019-11-04

Hur beskriver "besvärliga" elever sin skolgång?

Inget är förmodligen mer provocerande för lärare än elever som bryter mot skolans och klassrummets normer. I alla fall om det är återkommande och grova bott mot normerna. Det är dessa elever, jämte elever med större intellektuella...

Claes Nilholm