Tillbaka
2022-09-19

När inkludering blir integrering

Det kan finnas skäl att påminna om en viktig skillnad som ofta görs mellan orden i rubriken. Skillnaden lyftes fram när uttrycket inkludering alltmer kom att ersätta uttrycket integrering. Flera påstod att inkludering, till skillnad från integrering, handlade...

Claes Nilholm

2022-09-05

Dags att ta evidensfrågan på allvar?

En svensk skolpolitiker utropade på ett möte där jag var närvarande: ”Vi måste ha mer evidensbaserad forskning!”. Utropet bygger på ett missförstånd, det är inte forskningen utan praktiken och utbildningspolitiken som ska evidensbaseras. Exemplet...

Claes Nilholm