Blog List Portlet

Tillbaka
2020-09-17

Det finska undret?

För ett antal år sedan annonserades ett seminarium med titeln ”Det finska undret” vid den högskola som jag då arbetade på. Det var med stort intresse som jag gick till seminariet. Jag läste titeln som utgångspunkten för en kritisk/allsidig granskning av...

Claes Nilholm

2020-08-31

Att professionalisera det specialpedagogiska arbetet

Ofta ställs olika kriterier upp för vad som karakteriserar en profession. Vanliga sådana kriterier är autonomi, en yrkesetik och ett yrkesspråk, kunskap som är vetenskapligt grundad och kontroll över vem som får utöva yrket genom legitimeringar och...

Claes Nilholm