Blog List Portlet

Tillbaka
2020-01-20

Djävulens bländverk och den ökande psykiska ohälsan

När elever ägnar alltmer tid åt dataspel samtidigt som den psykiska ohälsan ökar är det lätt att se det som att det förra orsakar den senare. Den svenske läsforskaren Ingvar Lundberg menade att sådana korrelationer, det vill säga...

Claes Nilholm

2020-01-06

Den specialpedagogiska industrin - en sociologisk kritik

För att tydliggöra rubriken vill jag påpeka att a) man behöver inte vara kritisk mot specialpedagogik för att man är sociolog och b) andra grupper kan också vara kritiska till specialpedagogiken. Det är dock min erfarenhet att nästan alla de...

Claes Nilholm

2019-12-02

Avhandlingens "kappa" - är det en bra metafor?

Det har blivit allt vanligare med sammanläggningsavhandlingar inom det utbildningsvetenskapliga området. En avhandling skrivs inom ramen för en forskarutbildning som normalt är på fyra år. En sammanläggningsavhandling består i normalfallet av 3-4...

Claes Nilholm