Tillbaka
2022-03-03

Forskningen om undervisning av elever med autism - ett inkluderingsperspektiv

I en nyligen publicerad artikel med min kollega Ingrid Olsson som huvudförfattare (se länk nedan) redovisas en översikt (overview) över forskningsöversikter (reviews) om undervisning av elever med autism. Studier av metoder eller andra aspekter av undervisningen av elever...

Claes Nilholm

2022-02-21

Att omsätta evidens i skolans arbete

Evidensrörelsen har att hantera tre utmaningar: 1) Sammanfattningsproblemet, 2) Översättningsproblemet och 3) Relevansproblemet. Det första problemet handlar om att sammanställa den evidens som finns i forskningen. Vad säger forskningen är det bästa...

Claes Nilholm

2022-02-07

Inkludering och resurser

En kommentar på en tidigare blogg har jag inte riktigt har kunnat släppa. Det var läraren Sara som menade att hon försöker anpassa lärmiljön så den passar alla elever. Dock skriver hon att hon haft elever som hon inte klarat av att inkludera. Hon...

Claes Nilholm