Tillbaka
2021-10-18

Till sammanfattningens lov

Det finns två skäl till att lägga ner en hel del tid på sammanfattningen av vetenskapliga arbeten inom det utbildningsvetenskapliga området. För det första är det många som börjar läsa sammanfattningen för att avgöra om det...

Claes Nilholm

2021-10-04

Undervisningens mål

Det går att ställa två helt avgörande frågor när det gäller undervisningens mål: 1) Vem ska bestämma målen? 2) Vilka ska målen vara? Vi har analyserat hur dessa frågor behandlas i 75 högt citerade översikter över...

Claes Nilholm