Tillbaka
2020-06-08

Utbildningsvetenskapliga insikter

Det finns de som menar att en viktig uppgift för den samhällsvetenskapliga och den utbildningsvetenskapliga forskningen är att skapa insikter i form av nya synsätt och perspektiv. Ibland sätts detta inom utbildningsvetenskapen i kontrast till att forskningens syfte ska...

Claes Nilholm